Zenger Teknik'e Hoşgeldiniz

1971'den bu yana çok geniş kapsamda bilimsel ve teknolojik proje ve ürünler geliştirme, uygulama ve üretim faaliyetlerine devam eden köklü firmamız Zenger Teknik bugüne kadar altında Zenger imzası bulunan sayısız projede başarılar kazanmıştır. Teknolojiyi sürekli yakından takip ederek, yeniliklerin ve gerekliliklerin farkında olan firmamız tüm projelerinede bunu yansıtmıştır.

Kauçuk Zemin Kaplama Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onur ve Onaylı Akreditasyonlu Test Raporları

 

BELGELERİMİZ

 • image1

  K-Q TSE- ISO-EN 9000

  Zenger Teknik olarak ürünlerimizin kaliteleri ile Türk Standartlarına uygunluk belgesi almaya hak kazandık.

 • image1

  CE  UYGUNLUK

  CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.


  CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.

   

  CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE işareti ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

   

  Zenger Teknik olarak ürünlerimizin kaliteleri ile CE uygunluğumuz bulunmaktadır.

 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

  ISO "International Organization for Standardization" kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

   

  ISO 9001:2000: ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir.

   

  Zenger Teknik olarak ISO 9001:2000 kalite yönetim sertifikasına sahip bulunmaktayız.
  .

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

  ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

   

  Zenger Teknik olarak ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip bulunmaktayız
   

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  OHSAS 18001, BSI (British Standards Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

  OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

  OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

   

   

  Zenger Teknik olarak OHSAS 18001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip bulunmaktayız
  .

 • Türk Patent Enstitüsü

   

  Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur.

   

  TPE, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamını sağlamak, araştırma geliştirme hareketlerinin ilerlemesini mümkün kılmak üzere; kanunla düzenlenmiş patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurt içi, yurt dışı bilgi ve belgeleri kamu yararına sunmak gibi bir gayeye sahiptir.

   

  Zenger Teknik olarak anti balistik plaka buluşumuz Türk Patent Enstitüsüne kayıtlıdır.

Şirketler